Hester/stall

Det er obligatorisk oppstalling for alle hester på L-stevnet. Ankomst til Blixland er fredag fra klokken 16.00.

 

Gyldig vaksinasjonsbevis og egenerklæring må fremvises før hesten lastes av hengeren, dette gjelder også hester til D-stevnet.

 

Stallforhold

Stevnestallen er adskilt fra den øvrige driften. Boksdekke er inkludert i prisen, men man må selv møkke boksene. Boksen må være møkket før avreise søndag, dersom dette ikke er gjort vil et gebyr på kr 250 tilkomme.

 

 

Foring

Eget fôr må medbringes. Det vil bli foret frokost lørdag og søndag dersom fôret er lagt klart utenfor boksen. Alle andre foringer må gjøres selv.

  

Tilgang til stall

Stallen er stengt for publikum, og det vil til en hver tid være stallvakt til stede. Stallen er stengt på nattestid.

 

Med hver hest følger tilgang til stallen for 3 personer. Dersom det ønskes tilgang for flere personer, ta kontakt med stallamsvarlig eller sekretariatet.

 

Veterinærvisning

Veterinærvisning (kun for hester deltagende i NM-klassene!) er fredag kveld klokken 19.00. Stevneveterinær er Katrine Handal. Hestene skal vises kun i hodelag.

 

Bane – og treningsforhold

Det er mulig å ri i ridehallen fredag ettermiddag/kveld fra klokken 17. Hvis du ønsker dette, meld deg på liste i sekretariatet ved ankomst.

 

Utebanen kan brukes fritt til ridning gjennom hele helgen.  

Ansvarlige for stallen

Blixlands representant (oppstallingsansvarlig): Kaia Blixland, kaia@blixland.no, Tlf. 93 62 72 38

 

Stallansvarlig under stevnet: Mari Viko Rasmussen 

 

For spørsmål om adgang til stall ol, kontakt sekretariat eller stallansvarlig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sn-voltige.com © 2008