- Om voltige -

Voltige kan best defineres som akrobatikk på en galopperende hest og med ledsagende musikk.Voltigen har som mål å være en lagsport for barn og ungdom der man gjennom trening og konkurranse oppnår en fellesskap og samhørighetsfølelse.

 

Konkurranse

I voltige kan man konkurrere i to forskjellige typer konkurranser; i team eller individuelt. Begge typer består av en del obligatorisk og en del kür.

 

Obligatorisk

De obligatoriske øvelsene er fastsatte øvelser og finnes i forskjellige vanskelighetsgrader avhengig av det nivået man konkurrerer på. Poenget med disse øvelsene er at man skal vise de grunnleggende ferdighetene i voltige. Blant annet spenst, smidighet, balanse, styrke og teknikk. Man blir bedømt etter en skala fra 1 til 10 på hver øvelse, disse legges sammen og deles på antall øvelser.

 

Kür

Küren består av frie øvelser. Man setter selv sammen et program på bakgrunn av regler som gjelder for de forskjellige konkurransenivåene. I kür bedømmes vanskelighetsgrad, komposisjon og utførelse. Poengene fra küren legges sammen med poengene fra obligatorisk. I tillegg får man poeng for hesten.

 

Klasser i Norge

Hvert land har sitt eget reglement med ulike klasser som er tilpasset forholdene i eget land. I Norge har vi disse klassene:

  • Funklasser (LE)
  • D-program (LD)
  • C-program (LC)
  • B-program (LB)
  • FEI-program (Vanskelig)  

Norske konkurranseregler for voltige finnes på sidene til Norges Rytterforbund.

 

Klasser internasjonalt

Internasjonale klasser brukes på internasjonale stevner som CVI-stevner og mesterskap

  • FEI-juniorteam
  • FEI-seniorteam
  • FEI-individuellt program for junior og senior

Internasjonale konkurranseregler for voltige finnes på sidene til FEI.

 

Søndre Nordstrand Voltige © 2008 - webmaster@sn-voltige.com